Communicatie

 

 

Communicatie is een complex proces dat verloopt langs vele kanalen met een grote snelheid. Indrukken zijn zo gemaakt en niet altijd even eenvoudig bij te sturen of te richten. Het hangt van zoveel factoren af: Hoe presenteer je je, welke indruk wil je maken en welke maak je, in hoeverre ben je je daarvan bewust en hoeveel vermogen heb je om dat (bij) te sturen. Van waaruit wil je wat je wilt? Is het macht en ego? Of is het professioneel handelen?

 

Om onderscheid te maken heb je grote luistervaardigheden nodig, om zowel signalen van jezelf als van de ander of anderen op te kunnen vangen en te vertalen in nieuwe acties/reacties. Dit is geen eenvoudig proces en kan confronterend zijn, maar het draagt wel bij aan een authentieke ontwikkeling van jou als professional. Hierna kan gewerkt worden aan zelfvertrouwen in nieuwe en oude handelingen, in grenzen stellen en keuzes maken, in processen leren sturen op een andere manier, vanuit contact met jezelf en de ander(en).

 

Vaardigheden kun je leren, maar de manier waarop je ermee omgaat wordt in grote mate bepaald door wie je bent als mens en als professional.

 

Goede communicatie vraagt een bereidheid om constant te leren van jezelf en van elkaar.

 

Communicatieve vaardigheden worden gegeven op maat in groepsverband en in individuele coachings sessies.